προσκεκλήρωκε

προσκεκλήρωκε
προσκληρόομαι
perf imperat act 2nd sg
προσκληρόομαι
perf ind act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”